Kort samengevat:

 • We verzamelen alleen data die noodzakelijk is voor de functie van de website.
 • Deze data wordt 3 maanden nadat u de website voor het laatst heeft gebruikt verwijderd. Of wanneer de site eerder zijn nut heeft verloren (de coronacrisis is opgelost), dan wordt op dat moment alle data verwijderd.
 • Eventuele aankoopdata wordt maximaal 7 jaar bewaard, want wij zijn dit wettelijk verplicht.
 • Uw data wordt niet verhandeld, noch met anderen gedeeld.
 • U kunt een berichtje sturen dan zullen wij uw data verwijderen en eventueel uw aankoopdata anonimiseren.
 • We maken alleen gebruik van cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de functie van de website.
 • Daarnaast maken we gebruik van analytics om de gebruikersvriendelijkheid van de website te optimaliseren.
 • Deze analytics kunt u door middel van de privacy-instellingen uitzetten.
 • Alle cookies worden automatisch binnen 30 dagen verwijderd.

Het volledige verhaal:

Makers Against Corona geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Makers Against Corona. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-04-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Makers Against Corona verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van bevestigingen, facturen en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Makers Against Corona analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innocourse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Makers Against Corona bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Geanonimiseerde gegevens opgeslagen in cookies met betrekking tot websitegebruik en logingegevens:

 • 14 dagen
 • Voor het gemak van de gebruiker wordt de gebruikersnaam versleuteld opgeslagen wanneer de gebruiker aangeeft dat hij wil dat de site de gebruikersnaam onthoudt. Daarnaast wordt versleuteld opgeslagen welke pagina’s hij heeft bezocht. 

Geanonimiseerde gegevens opgeslagen in cookies met betrekking tot een product of aankoop:

 • 2 dagen
 • Voor het gemak van de gebruiker wordt er bijvoorbeeld opgeslagen welke producten er in het winkelmandje zitten.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die gerelateerd zijn aan een aankoop die gefaald, onderbroken of geannuleerd is:

 • 14 dagen nadat de aankoop onderbroken werd
 • Om het gemakkelijker te maken wanneer de cliënt de aankoop wil hervatten.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die gerelateerd zijn aan een online aankoop:

 • 5 jaar na de laatste aankoop. Hierna worden de gegeven geanonimiseerd
 • Om een nieuwe aankoop gemakkelijker te maken.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die gerelateerd zijn een op maat gemaakte aanbieding:

 • 7 jaar na het afgesloten boekjaar van de laatste aankoop. Hierna worden de gegeven geanonimiseerd
 • Wij zijn dit als bedrijf wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Makers Against Corona verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Makers Against Corona blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Makers Against Corona gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@innocourse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Makers Against Corona zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Makers Against Corona wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Makers Against Corona neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@innocourse.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Tamara Hogenhout T (06) 1745-7393 E info@innocourse.nl